MAPA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W SKAWINIE

Legenda mapy

Kolorem żółtym zaznaczono obszar SPP w Skawinie
Kolorem zielonym zaznaczono poszczególne parkomaty

Mapa strony

 1. Aktualności
 2. Personel  SPP
 3. Kontakt
 4. Operatorzy płatności mobilnych
 5. Wydanie duplikatu wezwania
 6. Wnoszenie opłaty podstawowej
 7. Wnoszenie opłaty dodatkowej – opłacenie wezwania
 8. Reklamacja
 9. Informacja
 10. Zgłoszenie
 11. Uchwały
 12. Jak dojechać do PGM Sp. z o.o

Aktualności

Informujemy, że od 24.12.2020 r. parkowanie na Strefie Płatnego Parkowania w Skawinie

będzie darmowe bez konieczności pobierania biletu.

Ponadto w dniach 25, 26 i 27 grudnia 2020 r. parkowanie jest bezpłatne.

Bilety pobrane z parkomatów dnia 23.12.2020 r., których czas trwania

wykroczy poza godz. 17:00, będą ważne również dnia 28.12.2020 r.

przez pozostały czas ich trwania widoczny na wydruku biletu.

W przypadku pytań służymy informacją od pon. do pt. do dnia 23.12.2020 r. włącznie

pod numerem telefonu 12-276-24-33 wew. 45 i adresem e-mail z.pelc@pgm.skaw.pl

Życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia i dobrego wypoczynku.                 

Od 15.12. 2020 r. PGM Sp. z o.o. przestaje funkcjonować w trybie wewnętrznym,

jednak obsługa będzie mogła przebiegać tylko z zachowaniem zasad reżimu  sanitarnego.

W związku z powyższym apelujemy do ograniczenia wizyt do niezbędnego minimum,

gdyż wszystkie sprawy można załatwić zdalnie (e-mail z.pelc@pgm.skaw.pl albo listownie)

Informacje  pod telefonem 12-276-24-33 wew. 45 lub przez w/w adres e-mail.

Parkomaty nadal są poddawane okresowemu odkażaniu.

Zachęcamy również do korzystania z usług naszych operatorów płatności mobilnych -

uiszczenie opłaty podstawowej za parkowanie pojazdu bez konieczności korzystania z

parkomatu.

Strefa Parkowania

mgr Zbigniew Pelc

Kontrolerzy

 • Nr 007 -Tadeusz Chmielarczyk
 • Nr 012 - Piotr Najder
 • Nr 013 - Zbigniew Ocetkiewicz

Kontakt

 • Telefoniczny : 12-276-24-33 wew. 45
 • E-mail: z.pelc@pgm.skaw.pl
 • Biuro SPP: piętro I pokój nr 7 ul. Bukowska 1A, 32-050 Skawina

Operatorzy płatności mobilnych

            

 

 

 

 

 

Informujemy, że płatności mobilne dokonywane za pomocą aplikacji innych operatorów niż w/w nie będą honorowane.

 mPay 

Od dnia 10.12.2018 r. operatorem płatności mobilnych jest mPay S.A.

ul. Jasna 1   lok. 421  00-013 Warszawa www.mpay.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących płatności mobilnej, aplikacji  oraz ewentualnych nieprawidłowości w jej działaniu prosimy o kontakt z biurem obsługi mPay S.A.

pod telefonem  +48 34 390 55 57 w godzinach pracy - opłata za połączenie zgodnie z posiadaną taryfą.

Biuro mPay S.A. jest czynne: pn.-pt. w godz. 8:00 – 18:00 e-mail: bok@mpay.com.pl

Ulotkę informacyjną mPay S.A. wraz z naklejką na przednią szybę pojazdu można odebrać w biurze SPP przy ulicy Bukowskiej 1 A. Pojazd można oznaczyć także umieszczoną za szybą wydrukowaną kartą parkingową lub zwykłą kartką z odręcznie napisanym słowem "mPay". Plik do wydruku karty parkingowej znajduje się tutajPlik do wydruku dotyczący usługi płatności mobilnej znajduje się tutaj.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonany w aplikacji wybór strefy. Wybranie innej strefy  niż skawińska będzie skutkowało wystawieniem wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej pomimo uiszczenia opłaty podstawowej.

 Pango 

Od dnia 13 maja 2020 roku istnieje możliwość płatności za parking przy użyciu aplikacji Pango.

Pango jest jedynym rozwiązaniem na rynku poświęconym w całości usługom dla kierowców. Darmowa aplikacja jest dostępna na urządzenia iOS i Android; kierowcy posiadające telefony z innym systemem mogą zlecić płatność po rejestracji na stronie https//pango.pl za pomocą wiadomości SMS (wysłanej pod numer 4321 o treści: Pango start m Skawina – dla zakończenia parkowania SMS pod numer 4321 o treści: Pango stop) lub połączenia telefonicznego na numer 222 700 100.

Instrukcja korzystania z aplikacji znajduje się na stronie: https://pango.pl/instrukcja

Wszystkich informacji o działaniu systemu udziela Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem 22 270 01 00 lub za pomocą wiadomości email: kontakt@pango.pl.

W biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Bukowskiej 1 A można odebrać ulotkę i naklejkę Pango.  Operator na start systemu przygotował promocję do końca maja pierwsze 3 godziny parkowania po rejestracji i zasileniu konta lub dodaniu karty płatniczej są gratis (promocja tylko dla nowych klientów pango). 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonany w aplikacji wybór strefy. Wybranie innej strefy  niż skawińska będzie skutkowało wystawieniem wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej pomimo uiszczenia opłaty podstawowej

Informujemy, że płatności mobilne dokonywane za pomocą aplikacji innych operatorów niż w/w nie będą honorowane.


Wydanie duplikatu wezwania

W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydruku wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej istnieje możliwość wydania duplikatu. Jednocześnie informujemy, że zgubienie lub zniszczenia wydruku wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej nie ma wpływu na bieg terminu zobowiązania.

Duplikat można uzyskać w biurze Strefy Płatnego Parkowania w Skawinie w budynku PGM Sp. z o.o. piętro I, pokój nr 7, ul. Bukowska 1 A, 32-050 Skawina od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 (przy czym ostatni klient jest przyjmowany  nie później niż o 14:50). W celu otrzymania duplikatu w/w wezwania należy okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu. Duplikat może odebrać zobowiązany, pełnomocnik zobowiązanego  albo bez pełnomocnictwa członek najbliższej rodziny lub domownik zobowiązanego, o ile nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w jego  imieniu.

Duplikat można uzyskać przy wykorzystaniu adresu e-mail: z.pelc@pgm.skaw.pl.  W temacie e-mail’a  należy wpisać słowo „Duplikat”, a następnie numer rejestracyjny pojazdu. Np. „Duplikat–KRATEST12”. W treści e-mail ‘a, celem weryfikacji, należy podać markę oraz kolor lakieru pojazdu oraz „z powodu ……….. wnioskuję o wydanie duplikatu wezwania”. W przypadku przejścia weryfikacji w sposób pozytywny, na wskazany adres e-mail,  jest wysyłany duplikat w/w wezwania.


 Wnoszenie opłaty podstawowej: 

 • parkomaty – tylko przy użyciu bilonu 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr.

                                 Najtańszy płatny bilet (na 30 minut) 1 zł. Parkomaty nie obsługują kart płatniczych.

           Bilet darmowy ważny przez 30 minut możliwy do pobrania jeden raz dziennie dla jednego pojazdu - tylko i wyłącznie z parkomatów

           W celu pobrania biletu z parkomatu prosimy o postępowanie zgodne z instrukcją obsługi zamieszczoną na tabliczce informacyjnej w/w automatu oraz instrukcją wyświetlaną na ekranie w/wurządzenia.

 • aplikacja operatora płatności mobilnych

Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłacony w parkomacie lub poprzez płatność mobilną, którego numer rejestracyjny nie został podany lub nie został prawidłowo podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.


Wnoszenie opłaty dodatkowej – opłacenie wezwania:

Opłatę dodatkową w kwocie 50 zł należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania.

Podstawową konsekwencja niezachowania w/w terminu jest naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.

Dodatkową konsekwencją niezachowania w/w terminu jest skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.  Wówczas kwota do zapłaty ulegnie powiększeniu o koszty celowe dochodzenia należności oraz odsetki ustawowe.

Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Szczegóły:

http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=660&menu_id=906&page=51

 

Wpłaty opłaty dodatkowej nałożonej wezwaniem do jej zapłaty można dokonać gotówką w każdym banku  lub przelewem na konto PGM Sp. z o.o. w Banku Spółdzielczym w Skawinie na nr:

            09 8600 0002 0000 0005 7004 0640

W tytule wpłaty należy podać

 • numer wezwania
 • numer rejestracyjny pojazdu

Informujemy, że w budynku PGM Sp. z o.o. nie można dokonać  żadnej wpłaty w żadnej formie. 

W przypadku gdy w tytule wpłaty podano jedynie numeru rejestracyjnego pojazdu płatność zostanie przyporządkowana według kolejności do najstarszego do najnowszego zobowiązania.

W przypadku gdy w tytule wpłaty nie podano ani numeru wezwania ani numeru rejestracyjnego pojazdu, a podano dane do korespondencji,  PGM Sp. z o.o. wyśle pismo ws. uzupełnienia danych. W przypadku braku odpowiedzi adresata, na w/w pismo w oznaczonym terminie, płatność nie zostanie przyporządkowana do żadnego numeru wezwania, czego konsekwencją będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.

W przypadku gdy w tytule wpłaty nie podano ani numeru wezwania ani numeru rejestracyjnego pojazdu i nie podano danych do korespondencji. Płatność nie zostanie przyporządkowana do żadnego numeru wezwania czego konsekwencją będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.

W przypadku dokonania wpłaty częściowej konsekwencją będzie dochodzenie pozostałej części kwoty zobowiązania wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę przez kierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji. Wówczas kwota pozostała do zapłaty ulegnie powiększeniu o koszty celowe dochodzenia należności oraz odsetki ustawowe.

 


Reklamacja

Reklamacja wniesiona po terminie lub bez wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych albo bez podania tych danych nie będzie rozpatrywana.

Reklamacje można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Reklamacje może złożyć również członek najbliższej rodziny lub domownik, o ile nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu zobowiązanego.

Reklamacje można złożyć:

 • w biurze Strefy Płatnego Parkowania w Skawinie – w budynku PGM Sp. z o.o.

             ul. Bukowska 1 A, 32-050 Skawina

             od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

             (przy czym ostatni klient jest przyjmowany nie później niż o 14:50)

Odpowiedź na reklamacje wniesioną bezpośrednio do biura Strefy Płatnego Parkowania lub przez w/w adres e-mail  jest wysyłana tylko  listownie w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji.

Odpowiedź dotyczącą uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji nie wysyłamy via e-mail.

Osoba składająca reklamacje w biurze Strefy Płatnego Parkowania w Skawinie może skorzystać z proponowanego druku reklamacyjnego. W przypadku składania reklamacji bez korzystania z w/w druku, należy kierować ją do Prezesa PGM Sp. z o.o. . Reklamacja musi zawierać:

 

 1. informacje, że pismo jest reklamacją
 2. dane zobowiązanego– osoby fizycznej (imię i nazwisko) lubfirmy jeżeli jest ona właścicielem pojazdu
 3. podać imię i nazwisko – osoby składającej reklamacje w imieniu właściciela pojazdu
 4. podać dane do korespondencji (miasto, kod pocztowy, ulica, nr bloku lub domu, nr mieszkania) -dane do korespondencji właściciela pojazdu (zobowiązanego), dodatkowo może lecz nie musi być podany adres do korespondencji DW, czyli do wiadomości, jeżeli reklamacje składa osoba reprezentująca właściciela pojazdu i chce ona uzyskać informacje o rozpatrzeniu reklamacji.
 5. klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikającą z RODO

Oświadczam, że zapoznałem / - łam  się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną w siedzibie PGM Sp. z o.o. w Skawinie oraz pod adresem http://pgm.skaw.pl/ i w związku z powyższym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGM Sp. z.o.o, moich danych osobowych zawartych w niniejszym piśmie  w celu i zakresie niezbędnym do realizacji mojego prawa do złożenia reklamacji od wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. Wyrażam zgodę, …………………………..…………… (podpis osoby składającej reklamacje)”

 

Osoba składająca reklamacje w biurze Strefy Płatnego Parkowania w Skawinie musi załączyć do niej ksero wezwania i biletu/-ów  pobranych z parkomatu (potwierdzone adnotacją „ zgodne z oryginałem” i opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą zgodną z datą wpisaną na reklamacji  tożsamą z datą jej złożenia).

Ksero przedstawiające część wezwania lub część biletu/-ów  albo nieczytelne (w tym nieostre) nie będzie honorowane.

Osoba składająca reklamację przez w/w adres e-mail powinna:

 1. w treści e-maila zawrzeć w reklamacjiinformacje, że jest ona kierowana do Prezesa PGM Sp. z o.o.
 2. w temacie e-mail’awpisać słowo „Reklamacja”, a następnie numer wezwania oraz numer rejestracyjny pojazdu. Np. „Reklamacja – 8858- KRATEST12”
 3. w treści e-maila podać dane zobowiązanego– osoby fizycznej (imię i nazwisko) lubfirmy jeżeli jest ona właścicielem pojazdu
 4. w treści e-maila podać imię i nazwisko – osoby składającej reklamacje w imieniu właściciela pojazdu
 5. w treści e-maila podać dane do korespondencji (miasto, kod pocztowy, ulica, nr bloku lub domu, nr mieszkania) -dane do korespondencji właściciela pojazdu (zobowiązanego), dodatkowo może lecz nie musi być podany adres do korespondencji DW, czyli do wiadomości, jeżeli reklamacje składa osoba reprezentująca właściciela pojazdu i chce ona uzyskać informacje o rozpatrzeniu reklamacji.
 6. wydrukować iwłasnoręcznie podpisać, a następnie zeskanować (lub sfotografować) i podpiąć pod e-mail jako załącznik klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikającą z RODO ( typ plików.jpglub.pdf.oraz wymóg czytelności (w tym ostrości) i kompletności skanu lub zdjęcia)
  • Oświadczam, że zapoznałem / - łam  się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną w siedzibie PGM Sp. z o.o. w Skawinie oraz pod adresem http://pgm.skaw.pl/ i w związku z powyższym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGM Sp. z.o.o, moich danych osobowych zawartych w niniejszym e-mail’u  w celu i zakresie niezbędnym do realizacji mojego prawa do złożenia reklamacji od wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. Wyrażam zgodę, …………………………..…………… (podpis osoby składającej reklamacje)”
 7. dołączyć w formie załącznika do e-mail’a  scan/-‘y (skan/-y) lub czytelne (ostre) i kompletne zdjęcia wezwania i biletu lub biletów z parkomatu/-ów. Typ plików .jpg    lub  .pdf. Zdjęcie lub scan (skan) powinno być kolorowe i musi być czytelne (ostre) oraz musi przedstawiać całość wezwania lub biletu/-ów.

Zdjęcia lub scan/-‘y (skan/-y) przedstawiające część wezwania lub część biletu/-ów  albo nieczytelne (w tym nieostre) nie będą honorowane.

Informujemy, że z racji działania programu antywirusowego zdjęcia lub skany wklejone bezpośrednio w treść e-mail’a mogą być nie możliwe do otwarcia – uprzejmie prosimy o dołączanie ich do e-mail’a w formie załączników (typ plików . pdf lub .jpg).


Informacja

Informacje dotyczące działania Strefy Płatnego Parkowania w Skawinie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 pod telefonem 12-276-24-33 wew. 45 lub pod adresem  e-mail : z.pelc@pgm.skaw.pl  w temacie e-mail’a  proszę wpisać słowo „Informacja”


Zgłoszenie

Nieprawidłowe działanie parkomatów  proszę zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 pod telefonem 12-276-24-33 wew. 45 lub pod adresem  e-mail : z.pelc@pgm.skaw.pl  w temacie e-mail’a  proszę wpisać słowo „Usterka”, a następnie numer parkomatu,  oraz numer rejestracyjny pojazdu osoby zgłaszającej. Np. „ Usterka –2–KRATEST12”. W treści e-mail’a należy podać opis zaobserwowanego nieprawidłowego działania parkomatu.


Uchwały

Plik pdf. do pobrania UCHWAŁA NR XLVIII/642/18 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat

(Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2018 r.  Poz. 7536)


Jak dojechać ?