Deklaracja dostępności strony internetowej pgm.skaw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021.07.30.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji:      2022.02.04.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Strona internetowa nie ma filmów oraz napisów dla osób Niesłyszących i Niewidzących.
 • Formularz kontaktowy  posiada etykiety tekstowych powiązane z polami ale i tak może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się powyżej formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed opublikowaniem aktualnej strony nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.02.02. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.02.04.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Na stronie znajdują się również przyciski poprawiające jakość obsługi strony poprzez funkcje:

 • zwiększanie wielkości czcionek,
 • wyświetlanie strony w skali szarości,
 • podwyższenie kontrastu elementów strony,
 • wyświetlanie strony w postaci negatywu,
 • zmianę tła strony na jasne,
 • podkreślanie odnośników,
 • zmiana czcionki na bardziej czytelną.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to Administratora Strony Internetowej PGM mailowo – biuro@pgm.skaw.pl lub telefonicznie – +48 12 276 23 60.

W zgłoszeniu proszę podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do właściwego urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Bukowska 1a, 32-050 Skawina

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od ulicy Bukowskiej a drugie od ulicy Jana Pawła II. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od strony obu ulic brakuje podjazdów lub wind dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ulicy Bukowskiej.
 2. Sekretariat znajduje znajduje się na pierwszym piętrze. Brak jest możliwości dostania się na piętro dla osób z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą poruszanie się po schodach.
 3. Dla osób na wózkach nie są dostępne jakiekolwiek pomieszczenia w budynku. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Przed budynkiem brak jest specjalnego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Wyrażamy zgodę na wejście do budynku oraz do pomieszczeń dostępnych dla interesantów z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Nie posiadamy oprogramowania do tłumaczenia polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Prowadzimy dwie aplikacje mobilne:

 1. Nasza strona internetowa dostępna jest na urządzeniach mobilnych,

Informacje dodatkowe

Nie posiadamy plików dźwiękowych ułatwiających dostępność naszej strony dla osób niepełnosprawnych.

Theme: Overlay by Kaira
Extra Text
Skip to content