Elektroniczny formularz kontaktowy STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Skawinie

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Telefon : 12-276-24-33 wew. 45

E-mail: z.pelc@pgm.skaw.pl

Informacje o SPP w Skawinie – kliknij tutaj

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 07:00 – 15:00

(przy czym ostatni klient jest przyjmowany

nie później niż o 14:50)

    
    
    
    

    
    

    
    

    

      Załączniki (maksymalna wielkość załącznika (1Mb):
      
      
      
      

   Wiadomość:

  * Pola wymagane do uzupełnienia

  Proszę załączyć skan lub zdjęcie przedstawiające całość wezwania do zapłaty
  opłaty dodatkowej oraz całość biletu
  .

          Oświadczam, że zapoznałem /-łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną w siedzibie PGM Sp. z o.o. w Skawinie oraz pod adresem www spółki i w związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez PGM Sp. z o.o. w Skawinie lub w celu i zakresie niezbędnym do realizacji mojego prawa do złożenia reklamacji od wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.
                                                  

          Oświadczam, że wyrażam wolę uzyskania dodatkowej odpowiedzi szczegółowej wysłanej na wskazany adres e-mail
                                                  

  Theme: Overlay by Kaira
  Extra Text
  Skip to content