STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PREZES ZARZĄDU - pok. 11
mgr inż. Łukasz Samborski

DZIENNIK PODAWCZY:
Małgorzata Michałkowska-Żmuda - pok. 10

DZIAŁ FINANSOWY:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Płaneta - pok. 4

KADRY
inż. Lidia Wierzba-Duda - pok. 5  

CZYNSZE - pok 6
Asystent ds. księgowości mgr Alicja Janczy


DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI TECHNICZNEJ
Andrzej Krzan - pok. 9
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

technik mechanik Piotr Pyzik - pok. 7


STREFA PARKOWANIA
mgr Zbigniew Pelc - pok. 7

Wpłaty opłaty dodatkowej nałożonej wezwaniem do jej zapłaty można dokonać gotówką w banku lub przelewem na konto PGM Sp. z o.o. na nr:

         09 8600 0002 0000 0005 7004 0640           

W TYTULE NALEŻY PODAĆ          

  • NUMER WEZWANIA
  • NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU

DZIAŁ ADMINISTRACJI BUDYNKÓW - pok 2
Kierownik ds. administracji budynków Dawid Kornacki
Asystent ds. księgowych i administracyjnych mgr Elżbieta Nowak - Radek
Asystent ds. księgowych mgr Alicja Janczy

Theme: Overlay by Kaira
Extra Text
Skip to content