UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA „PRZY CZYNSZU”

Ubezpieczenie dedykowane mieszkańcom Wspólnot Mieszkaniowych, zawierających na rzecz mieszkańca umowę ubezpieczenia. Ubezpieczenie mieszkania z niewielką składką miesięczną płatną wraz z „czynszem”. Ubezpieczonym może być osoba posiadająca tytuł prawny do użytkowa- nego lokalu bądź inną umowę np. najmu lub dzierżawy.

Najniższa składka miesięczna – 8,00 zł
Najwyższa składka miesięczna – 60,00 zł

W ramach ubezpieczenia chronione są :

– lokal mieszkalny, czyli tzw. „mury”
– mienie domowe (ruchomości i stałe elementy) w lokalu mieszkalnym, piwnicy
– odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

Nowością jest ubezpieczenie Assistance
Assistance gwarantuje pomoc specjalistów w razie wystąpienia szkody objętej ochroną np. ślusarza, elektryka, hydraulika, oraz pomoc interwen- cyjną specjalisty w sytuacji, gdy awarii ulegną sprzęt komputerowy, AGD czy RTV.

Jak kupić ubezpieczenie?
– wystarczy, że wypełnią Państwo wniosek znajdujący się w siedzibie Zarządcy, a on wyśle go za Państwa do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
– będą Państwo opłacać miesięcznie wyliczoną składkę ubezpieczenia

Jak zgłosić szkodę?
– zadzwoń do Centrum Pomocy Ubezpieczeniowej UNIQA pod numer 801 597 597 lub 42 66 66 500 dla telefonów komórkowych.
Koszt połączenia wg taryfy operatora lub wypełnij formularz zgłoszenia szkody zamieszczony na stronie www.uniqa.pl lub zgłoś szkodę swojemu Zarządcy.

WARIANTY UBEZPIECZENIA:

Wariant BEZPIECZNY
Ruchomości domowe, stałe elementy i odpowiedzialność cywilna. Zakres ubezpieczenia:

– zdarzenia losowe: deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, pożar, osuwanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenia pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek statku powietrznego, wybuch zalanie, zapadanie się ziemi
– kradzież z włamaniem, rabunek.
– wandalizm
– przepięcia
– stłuczenia oszklenia stolarki okiennej i drzwiowej
– koszty poszukiwania awarii

Forma wypłaty odszkodowania:
ruchomości domowe, stałe elementy – wartość nowa*;

Wariant BEZPIECZNY Plus
Ruchomości domowe, stałe elementy, odpowiedzialność cywilna i lokal mieszkalny
Zakres ubezpieczenia jak w wariancie BEZPIECZNYM oraz:
– pękanie mrozowe
– upadek drzewa

ponadto:
– ubezpieczenie Assistance

Forma wypłaty odszkodowania:
ruchomości domowe, stałe elementy – wartość nowa*;
lokal mieszkalny – wartość rynkowa lub rzeczywista

* wartość nowa oznacza, że w przypadku szkody kwota przyznanego odszkodowania nie zostaje pomniejszona o faktyczny stopień zużycia
i umożliwia zakup mienia o takich samych lub podobnych parametrach technicznych i cechach użytkowych

https://www.uniqa.pl/home/03_dla_firm/08_UNIQA_dla_Mieszkalnictwa/

Theme: Overlay by Kaira
Extra Text
Skip to content